Liczba odwiedzin strony: 31322 Osób na stronie: 1
 

Bartosiewicz Antoni. Wyceny majątkowe

 
 
Bartosiewicz Antoni. Wyceny majątkowe
 
Sikorskiego 20 lok. 234
Profesja:   rzeczoznawca

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2003 Nr 98 poz. 899 - Szczegółowe wymagania dla wyrobów ze szkła kryształowego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów ze szkła kryształowego 2) (Dz. U. z dnia 3 czerwca 2003 r.) Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718) zarządza się, co następuje: § 1.  1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla wyrobów ze szkła...
Monitor Polski 1995 Nr 2 poz. 17 - Krajowy program zwalczania i zapobiegania zakażeniom wirusem HIV
REZOLUCJA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 stycznia 1995 r. w sprawie krajowego programu zwalczania i zapobiegania zakażeniom wirusem HIV. (M.P. z dnia 24 stycznia 1995 r.) Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Radę Ministrów do przygotowania krajowego programu zwalczania i zapobiegania zakażeniom wirusem HIV oraz przedłożenia go Sejmowi w terminie do dnia 30 czerwca 1995 r.